Wat kan MMERKS voor u doen?

MMERKS is actief op het gebied van (account) management voor de overheid.

Interim-management

Op interim-basis vervul ik de functie van afdelingsmanager, teamleider, coördinator of projectmanager, met name in het fysieke en facilitaire domein.

Enkele voorbeelden:

 • Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
 • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering.
 • Teammanager Accountmanagement.
 • Teammanager Facilitaire Zaken.
 • Projectleider Overdracht taken gemeenten.
 • Programmamanager ICT, Digitalisering en Informatiemanagement.
 • Projectleider Huisvesting.

Account- en relatiemanagement

U kunt mij inzetten voor project(bege)leiding rondom het opbouwen, implementeren, evalueren en doorontwikkelen van het opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap bij gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties en hun partners/deelnemers. Daarbij stimuleer ik ondernemerschap en klantgericht werken. Ik bied ondersteuning bij het inrichten van een transparant en up-to-date proces van opdrachtverlening tot resultaatverantwoording.

Ik fungeer tevens als accountmanager voor commerciële (detacherings- en project)bureaus en voor bedrijven die hun producten en diensten aan de overheid aanbieden: business-to-government (B2G).

Advies

Voor de overheid vervul ik adviesopdrachten op het gebied van bestuur en organisatie.
Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (ruimtelijke ordening, Algemene Plaatselijke Verordening, Omgevingswet) adviseer ik bedrijven en instellingen.

Werkwijze

MMERKS zorgt voor managementoplossingen op maat.
U wilt een efficiënt en prettig verlopend productieproces, managementinformatie waarmee u verder komt, medewerkers die ‘groeien en bloeien’ en uiteraard: tevreden klanten.

Helaas lukt dat niet altijd, om welke reden dan ook. Gaat het mis op het gebied van het management? Dan kan MMERKS uitkomst bieden.

MMERKS is gespecialiseerd in (interim-)management. In onderling overleg bepalen we welke oplossing het beste past. Elke situatie is weer anders, maar we komen altijd tot een gerichte aanpak. Daarbij speelt relatiemanagement, het onderhouden van duurzame contacten, vaak een doorslaggevende rol. Goed relatiemanagement zorgt ervoor dat uw organisatie wordt gezien als een waardevolle samenwerkingspartner. Bovendien kan relatiemanagement een goed gekozen acquisitiestrategie zijn.

Kracht

Daarnaast draagt relatiemanagement bij aan meer omgevingsbewuste medewerkers. Medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Zij functioneren het best als ze in hun kracht staan. Naar die kracht ga ik op zoek. Ik creëer rust en een productieve sfeer op de werkplek. Met als doel: een heldere structuur en taakverdeling in uw organisatie, met de juiste verbindingen tussen medewerkers.

Resultaten

Er is één constante factor in mijn werk en dat is het resultaat.
Met alle betrokkenen het maximale resultaat behalen, dat is de drijfveer van MMERKS.

Highlights uit mijn loopbaan zijn:

 • Tot stand brengen van een accountmanagementteam, dat klantgericht werkt en zorg draagt voor stevige en vertrouwde klantrelaties.
 • Trajectbegeleiding (inclusief evaluatieproces) met als resultaat een positieve samenwerkingsrelatie met externe partijen.
 • Omzetverdubbeling in 2 jaar in plaats van de beoogde 4 jaar.
 • Ontwikkeling van een afdeling Bedrijfsvoering van een beheersmatig administratiekantoor naar een proactieve dienstverlener.
 • Programmamanagement ICT, Digitalisering en Informatiemanagement.
 • Opbouwen en inrichten van een afdeling Facilitair Management.
 • Opstellen en bewaken van businessplanningen en begrotingen.
 • Begeleiden van fusies, reorganisaties en organisatie-ontwikkeltrajecten bij overheden.
 • Projectleiding oprichting Uitvoeringsdienst.
 • Overdracht van taken en mensen naar uitvoeringsdiensten.
 • Crisismanagement.

MMERKS stimuleert ondernemerschap, resultaatgericht werken en klantgerichtheid.

Over MMERKS

MMERKS is het bedrijf van Martijn Merks (1977), uw ondernemende interim-partner op het gebied van (account) management voor de overheid.

U zoekt een:

 • Resultaatgerichte manager met no-nonsensementaliteit die medewerkers ‘mee’ krijgt.
 • Operationeel sterke partner, een doorzetter en aanpakker.
 • Vindingrijke en probleemoplossende sparringpartner.
 • Stabiele en betrouwbare manager in crisissituaties.
 • Manager die visie en strategie vertaalt naar de dagelijkse praktijk.
 • Netwerker en verbinder met de focus op samenwerkingsverbanden bij de overheid.

Dan bent u bij MMERKS aan het juiste adres.

Ik kom het beste tot mijn recht in een omgeving die volop in beweging is en waar ik structuur en vertrouwen kan creëren. Ik ben een enthousiaste persoonlijkheid die gemakkelijk contacten legt en onderhoudt.

Kennis en ervaring

Mijn basis ligt in het (account- en relatie)management binnen het fysieke domein van de overheid. Ik heb veel ervaring in het creëren van vertrouwen tussen partners van samenwerkingsorganisaties, het vastleggen van afspraken en het transparant verantwoorden van de realisatie van de werkzaamheden. Daarnaast heb ik ervaring in het aansturen van afdelingen VTH, stafonderdelen en projecten op het gebied van ICT, digitalisering, informatiemanagement, projectmanagement, communicatie, directie- en bestuursondersteuning en facilitair management.

Contact

MMERKS
Martijn Merks
Hugo de Grootstraat 23
5301 GS Zaltbommel


06 51 23 29 98

KvK Midden-Nederland: 64687899
BTW-nummer: NL 170030854B02
Bank: NL19 RABO 0307691667